31 marca rusza nabór wniosków w konkursie na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

W związku z przebudową skweru im. S. Kisielewskiego, wykonawca robót – firma Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. w sobotę 18 marca 2017 r. zamknęła ul. Sierakowskiego na długości skweru.

Zamknięcie było konieczne ze względu na przebudowę podziemnej części Kanału Piaseczyńskiego oraz przebudowę infrastruktury technicznej ulokowanej w ul. Sierakowskiego. W trakcie zamknięcia odtworzone zostaną zjazdy uliczne, chodniki oraz nawierzchnia jezdni.

Objazdy
Ruch pojazdów od strony południowej skierowany został objazdem prowadzącym ul. Nadarzyńską do ul. Wojska Polskiego a następnie ul. Jana Pawła II i Chyliczkowską do ul. Warszawskiej. Szczegóły objazdu pokazuje załączona mapka.

Na dzisiejszej sesji Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowej Iwicznej. Oznacza to, że pozostaje w mocy dotychczas obowiązujący plan. Wyjątkiem jest teren przy szkole, dla którego będzie on zmieniany tak, aby móc jak najszybciej rozpocząć rozbudowę szkoły. Odstąpienie od dalszych zmian podyktowane było wieloma sprzecznymi ze sobą uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców. Mimo to z pewnością w najbliższym czasie konieczne będzie podjęcie odświeżenia bardzo już starego planu, który obowiązuje w Nowej Iwicznej od roku 2005.