W związku z przebudową skweru im. S. Kisielewskiego, wykonawca robót – firma Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. w sobotę 18 marca 2017 r. zamknęła ul. Sierakowskiego na długości skweru.

Zamknięcie było konieczne ze względu na przebudowę podziemnej części Kanału Piaseczyńskiego oraz przebudowę infrastruktury technicznej ulokowanej w ul. Sierakowskiego. W trakcie zamknięcia odtworzone zostaną zjazdy uliczne, chodniki oraz nawierzchnia jezdni.

Objazdy
Ruch pojazdów od strony południowej skierowany został objazdem prowadzącym ul. Nadarzyńską do ul. Wojska Polskiego a następnie ul. Jana Pawła II i Chyliczkowską do ul. Warszawskiej. Szczegóły objazdu pokazuje załączona mapka.