Gmina Lesznowola rozpoczęła prace nad projektem budowlano-wykonawczym na budowę ulic Granicznej i Towarowej w Zgorzale i Nowej Iwicznej.  Zainteresowanych mieszkańców zapraszam do zapoznania się z koncepcją tej inwestycji.

Załączniki:
Pobierz plik (Koncepcja_Torowa_Graniczna.pdf)Koncepcja_Torowa_Graniczna.pdf[ ]348 kB218 Pobieranie

Uprzejmie informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy, tj.  od 01.10. 2017 do 31. 09. 2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r. Formularze będą dostępne od 1 sierpnia  w siedzibie GOPS Lesznowola przy ul. GRN 66 lub na stronie internetowej www.gops-lesznowola.pl

17 czerwca br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew, które ograniczą swobodną wycinkę. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale w niektórych przypadkach wycinka będzie wymagała uzyskania zezwolenia w gminie.

Załączniki:
Pobierz plik (zgloszenie-wyciecia-drzew.pdf)zgloszenie-wyciecia-drzew.pdf[ ]591 kB141 Pobieranie

Na ostatniej sesji radni zdecydowali o doprecyzowaniu zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola do przepisów aktualnie obowiązującego prawa to znaczy do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19). Dotyczy ono wydzielenia odrębnej frakcji odpadów papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury oraz ujednolicenia na terenie całego kraju kolorystyki i oznakowania pojemników służących do gromadzenia selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych.