W dniu 27 września po konsultacjach z mieszkańcami złożyłem wnioski do budżetu Gminy Lesznowola na rok 2018. Wszystkim Państwu, którzy podzielili się swoimi pomysłami i sugestiami bardzo serdecznie dziękuję. Propozycji było bardzo dużo jednak powtarza się to, że priorytetem dla naszej społeczności jest edukacja, komunikacja i infrastruktura, w taki właśnie sposób formułowałem swoje wnioski. Z satysfakcją mogę dziś stwierdzić, że wiele wniosków z zeszłego roku albo już zostały zrealizowane albo trwa ich realizacja, pozostaje mieć nadzieję, że tak będzie i kolejnym roku.

#nowaiwiczna

#budżetLesznowola

W dniu dzisiejszym weszła w życie nowa organizacja zarządzania kryzysowego w naszej Gminie. Bardzo dziękuję Pani Wójt za podjęcie działań w celu poprawy skuteczności działań tego zespołu. W przypadku zdarzeń losowych związanych z warunkami atmosferycznymi, takimi jak zalania i podtopienia o pomoc należy zwracać się do Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) Dyżur całodobowy: tel. (22) 737 07 63, a następnie do Urzędu Gminy Lesznowola. Za zarządzanie kryzysowe w gminie odpowiada Pani Agnieszka Dziuba - Inspektor tel. (22) 708 92 07 (22) 708 91 45, tel. kom. 661 709 914 (w godzinach pracy urzędu)

spotkania biznesowe

3 październia 2017 r.  (godzina 18.30) w Szkole w Nowej Iwicznej odbędzie się spotkanie z Panią Wójt Marią Jolantą Batycką Wąsik. Pani Wójt przekaże najnowsze, dobre informacje na temat rozbudowy szkoły. W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja wizualna koncepcji rozbudowy.