17 czerwca br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew, które ograniczą swobodną wycinkę. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale w niektórych przypadkach wycinka będzie wymagała uzyskania zezwolenia w gminie.

Załączniki:
Pobierz plik (zgloszenie-wyciecia-drzew.pdf)zgloszenie-wyciecia-drzew.pdf[ ]591 kB105 Pobieranie

Na ostatniej sesji radni zdecydowali o doprecyzowaniu zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola do przepisów aktualnie obowiązującego prawa to znaczy do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19). Dotyczy ono wydzielenia odrębnej frakcji odpadów papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury oraz ujednolicenia na terenie całego kraju kolorystyki i oznakowania pojemników służących do gromadzenia selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych.

Uprzejmie informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy, tj.  od 01.10. 2017 do 31. 09. 2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r. Formularze będą dostępne od 1 sierpnia  w siedzibie GOPS Lesznowola przy ul. GRN 66 lub na stronie internetowej www.gops-lesznowola.pl

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lesznowola !

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 1098/17 z dnia 6 czerwca 2017r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie udzielił Gminie promesy na dofinansowania w formie dotacji zadania pn.:

„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Załączniki:
Pobierz plik (umowa-kotly.doc)umowa-kotly.doc[ ]83 kB159 Pobieranie