spotkania biznesowe

3 październia 2017 r.  (godzina 18.30) w Szkole w Nowej Iwicznej odbędzie się spotkanie z Panią Wójt Marią Jolantą Batycką Wąsik. Pani Wójt przekaże najnowsze, dobre informacje na temat rozbudowy szkoły. W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja wizualna koncepcji rozbudowy. 

W dniu dzisiejszym weszła w życie nowa organizacja zarządzania kryzysowego w naszej Gminie. Bardzo dziękuję Pani Wójt za podjęcie działań w celu poprawy skuteczności działań tego zespołu. W przypadku zdarzeń losowych związanych z warunkami atmosferycznymi, takimi jak zalania i podtopienia o pomoc należy zwracać się do Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) Dyżur całodobowy: tel. (22) 737 07 63, a następnie do Urzędu Gminy Lesznowola. Za zarządzanie kryzysowe w gminie odpowiada Pani Agnieszka Dziuba - Inspektor tel. (22) 708 92 07 (22) 708 91 45, tel. kom. 661 709 914 (w godzinach pracy urzędu)

W dniu 19 września 2017 roku o godzinie 18.30 w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej przy ul. Krasickiego (stołówka szkolna), odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Nowa Iwiczna, którego tematem będzie podział środków z funduszu sołeckiego i wnioski inwestycyjne do budżetu Gminy Lesznowola na 2018r. Zachęcam do licznego i aktywnego udziału, będzie okazja do dyskusji nad propozycjami zgłoszonymi przez Panią Sołtys i Radę Sołecką.