Na ostatniej sesji radni zdecydowali o doprecyzowaniu zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola do przepisów aktualnie obowiązującego prawa to znaczy do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19). Dotyczy ono wydzielenia odrębnej frakcji odpadów papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury oraz ujednolicenia na terenie całego kraju kolorystyki i oznakowania pojemników służących do gromadzenia selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych.

Na dzisiejszych komisjach została przyjęta propozycja podziału środków finansowych do dyspozycji sołectw w 2018r. Nowa Iwiczna i Mysiadło według tego schematu otrzymają najwięcej, bo aż po 80 000 zł. Jest to o 10 000 więcej niż w roku 2017. Mimo, iż uważam, że bardziej sprawiedliwym i budującym postawy obywatelskie jest budżet obywatelski, ostatnio wprowadzony w Piasecznie, to bardzo się cieszę z tej dobrej dla Nowej Iwicznej propozycji Pani Wójt. Zachęcam wszystkich Państwa do aktywnego udziału w dyskusji nad rozdziałem tych środków.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lesznowola !

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 1098/17 z dnia 6 czerwca 2017r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie udzielił Gminie promesy na dofinansowania w formie dotacji zadania pn.:

„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Załączniki:
Pobierz plik (umowa-kotly.doc)umowa-kotly.doc[ ]83 kB95 Pobieranie

W najbliższy wtorek, 13 czerwca, od godziny 19 do 20 w Szkole w Nowej Iwicznej zapraszam na mój dyżur radnego. Jeśli macie Państwo problem, którym chcecie podzielić się z radnym zapraszam serdecznie. Będzie można już kolejny raz skorzystać z darmowych porad prawnych udzielanych przez zaproszonego przeze mnie prawnika.