Za nami sesja absolutoryjna, która odbyła się 21 czerwca br. Radni Gminy Lesznowola nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Lesznowola.