Informacje o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie. Ośrodek Zdrowia NZOZ Salus w Mrokowie Od 1 stycznia 2001 roku opieka zdrowotna w Gminie Lesznowola została sprywatyzowana. Miejsce Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego zajął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS. Organem założycielskim NZOZ SALUS jest SALUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która we wrześniu 2000 roku wygrała ogłoszony przez Radę Gminy konkurs na organizację podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców i dzierżawę Ośrodków Zdrowia w Magdalence i Mrokowie. Założycielami spółki są lekarze, a organizacja usług w zakresie opieki medycznej jest statutowym celem jej działalności. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS jest jednostką zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Leczniczych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a podstawą jego działania są kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. W chwili obecnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS ma podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących zakresach:

? podstawowa opieka zdrowotna,

? ambulatoryjna opieka specjalistyczna ?chirurgia ogólna,

? ambulatoryjna opieka specjalistyczna ? ginekologia,

? rehabilitacja medyczna,

? stomatologia.

Podstawowa opieka zdrowotna

W zakres działań podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą następujące świadczenia: - opieka lekarza rodzinnego, obejmująca badanie lekarskie, diagnostykę i leczenie chorób, kierowanie na leczenie specjalistyczne i szpitalne, - opieka pielęgniarki w gabinecie zabiegowym i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (pobrania krwi, pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy, wykonywanie iniekcji domięśniowych i dożylnych, wykonywanie opatrunków ? zarówno w gabinecie zabiegowym jak i domu pacjenta, zależnie od decyzji lekarza prowadzącego i stanu zdrowia pacjenta), - opieka położnej środowiskowo-rodzinnej (porady położnej, wizyty patronażowe u nowo narodzonych dzieci), - opieka pielęgniarki szkolnej, - opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą zarówno: - obowiązkowe szczepienia ochronne, - promocja zdrowia i profilaktyka chorób. W Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ośrodkach Zdrowia w Mrokowie i Magdalence pracują na stałe cztery lekarki ze specjalizacją w zakresie medycyny rodzinnej: lek. med. Zofia Jankowska, lek. med. Izabela Mizera-Lipska, lek. med. Agnieszka Turczynowicz-Rot, lek. med. Aleksandra Neffe-Kuzka, oraz dwie lekarki ze specjalizacją w zakresie pediatrii: lek. med. Monika Steczowicz oraz lek. med. Grażyna Miksa. W czasie urlopów i zwolnień chorobowych zespół lekarski uzupełniany jest przez dwóch lekarzy współpracujących z NZOZ Salus Zespół pielęgniarski złożony jest z dziewięciu pielęgniarek i jednej położnej. Oba Ośrodki Zdrowia pracują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Zapisy na wizyty do lekarzy odbywają się pod numerami telefonów:

1Ośrodek Zdrowia w Mrokowie ? 22 756 15 92, 22 756 12 38

2Ośrodek w Magdalence: 22 757 99 64, 22 727 12 84

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

-chirurgia ogólna: poradnia prowadzona przez lekarza chirurga: Piotra Biedrzyckiego -ginekologia: poradnia prowadzona przez lekarzy ginekologów: Barbarę Kamińską i Piotra Jóźwiaka -rehabilitacja medyczna. Poradnia prowadzona przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej lek. med. Elżbietę Rosiek. Po wizycie lekarskiej pacjenci mają możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych na miejscu, w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie oraz w Ośrodku Zdrowia w Magdalence, gdzie w 2010 roku otwarto nową pracownię fizjoterapii. Zabiegi odbywają się codziennie. Pacjentami opiekuje się doświadczony zespół fizjoterapeutów: mgr Małgorzata Tokarska i mgr Aneta Szcześniak oraz licencjat fizjoterapii Anna Chodań i technik fizjoterapii Agnieszka Ornoch. Posiadany sprzęt pozwala na wykonywanie zabiegów w zakresie elektroterapii (prądy diadynamiczne, interferencyjne, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, TENS, prądy Kotza i inne), światłolecznictwa (laser biostymulacyjny punktowy i ze skanerem, sollux), terapii polem magnetycznym (magnetronik), terapii ultradźwiękami, krioterapii miejscowej. Pacjenci mają też możliwość wykonywania ćwiczeń czynnych, w odciążeniu, z oporem, biernych i manipulacyjnych.

Stomatologia

Dwa gabinety stomatologiczne świadczą usługi zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. W chwili obecnej gabinety prowadzone są przez trzech stomatologów: lek. stom. Martę Tobotę, lek. stom. Małgorzatę Kawę, lek. stom. Aldonę Walasik-Cholewę oraz dwie asystentki stomatologiczne. Zgodnie z życzeniem pacjenta leczenie może odbywać się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub odpłatnie. W obu gabinetach stomatologicznych można wykonać na miejscu badanie rentgenowskie zęba.

Usługi odpłatne

W innych dziedzinach opieki specjalistycznej, prowadzimy gabinety specjalistyczne, świadczące konsultacje odpłatne. Są to następujące dziedziny: - gabinet alergologii prowadzony przez specjalistę alergologa lek. med. Grażynę Miksę (Ośrodek Zdrowia w Magdalence), - gabinet kriochirurgii prowadzony przez lekarza chirurga Piotra Biedrzyckiego (Ośrodek Zdrowia w Magdalence), - gabinet okulistyczny prowadzony przez specjalistę chorób oczu lek. med. Annę Podwysocką-Lasek (Ośrodek Zdrowia w Mrokowie), - gabinet laryngologiczny prowadzony przez specjalistę otolaryngologii lek. med. Jolantę Kosińską (Ośrodek Zdrowia w Mrokowie), - poradnia medycyny pracy prowadzona przez lekarza medycyny pracy Jacka Kwiatkowskiego, posiadającego szeroki zakres uprawnień do wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, badań kierowców, badań kandydatów do szkół wyższych i zawodowych oraz innych wymaganych w Kodeksie pracy (Ośrodek Zdrowia w Mrokowie). Oferujemy możliwość stałej współpracy i negocjowanych umów dla firm. Zapisy do lekarzy specjalistów, zarówno w poradniach z podpisanym kontraktem z NFZ, jak i w gabinetach komercyjnych odbywają osobiście w rejestracjach Ośrodków Zdrowia oraz telefonicznie, pod numerami telefonów:

1Ośrodek Zdrowia w Mrokowie ? 22 756 15 92, 22 756 12 38

2Ośrodek w Magdalence: 22 757 99 64, 22 727 12 84

Programy profilaktyczne

NZOZ SALUS organizuje również wiele programów profilaktycznych, bezpłatnych dla pacjenta:

? Każdej jesieni dzięki współpracy NZOZ SALUS z samorządem Gminy Lesznowola przeprowadzamy akcję szczepień ochronnych przeciwko grypie dla pacjentów po 60 roku życia.

? Regularnie przeprowadzamy badania profilaktyczne, zmniejszające ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy (cytologia). W poradni ginekologicznej wykonywane są badania cytologiczne w ramach kontraktu z NFZ.

? Cyklicznie przeprowadzamy badania profilaktyczne, zmniejszające ryzyko zachorowania na osteoporozę (densytometria).

? Okresowo przeprowadzamy bezpłatne badania słuchu.

? Ośrodki Zdrowia NZOZ SALUS co roku biorą udział w programie profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby (akcje szczepień Żółty Tydzień).

1Ośrodek Zdrowia w Mrokowie ? 22 756 15 92, 22 756 12 38

2Ośrodek w Magdalence: 22 757 99 64, 22 727 12 84

Świadczenia w zakresie NiŚOZ.

Pacjenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub nagłego zachorowania po godzinach pracy NZOZ SALUS mogą korzystać z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach zawartych umów pacjentom przysługują również zabiegi pielęgniarskie wynikające z ciągłości leczenia. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Z pomocy lekarskiej można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00, a w dni wolne od pracy - przez całą dobę.

Najbliżej położone placówki NiŚOZ to:

NZOZ FALK MEDYCYNA - Piaseczno, ul. Pomorska 1, tel. 22 536 97 76 NZOZ ZIEL-MED

- Grójec, ul. Sienkiewicza 20, tel. 0 693 131 031 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE

- Warszawa, ul. Banacha 1 A, blok F tel. 22 250 28 01 SPZOZ WARSZAWA URSYNÓW

- Warszawa, ul. Romera 4, tel. 22 643 04 97, 22 641 72 80, 22 643 04 99.

Kierownik NZOZ SALUS dr Elżbieta Rosiek przyjmuje interesantów w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie w poniedziałki w godzinach 9.00-11.00.

Obok Ośrodka Zdrowia w Mrokowie działa Apteka SALUS. Apteka w Mrokowie jest czynna codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 14.00. Apteka ma również podpisaną umowę refundacyjną dotyczącą pieluchomajtek dla pacjentów dorosłych.