Gmina Lesznowola zajmuje powierzchnię 69 km 2, mieszka tu ponad 25 tys. osób (liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy, dane z grudnia 2015r.). Na jej terenie zarejestrowało się już ponad 5 tys. firm. Na przestrzeni kilkunastu lat Lesznowola z gminy typowo rolniczej przekształciła się w gminę o charakterze mieszkaniowo - usługowym. Najważniejszym atutem Gminy Lesznowola jest korzystne położenie geograficzne: bezpośrednie sąsiedztwo m.st. Warszawy i międzynarodowego lotniska im. F. Chopina. Przez obszar gminy przebiegają trzy drogi krajowe, z czego dwie o znaczeniu ponadregionalnym. Największe znaczenie ma Al. Krakowska - główna droga wylotowa stolicy w kierunku południowym: do Radomia, Kielc i Krakowa. Druga ważna arteria to ul. Puławska - pełniąca rolę drogi dojazdowej z okolic Piaseczna, przez dzielnicę Ursynów i Mokotów do centrum Warszawy. Trzecia arteria - ul Słoneczna, łącząca centrum Piaseczna i ul. Puławską z Al. Krakowską. Planuje się budowę obwodnicy ulicy Słonecznej, która przejmie ruch tranzytowy skupiający się w rejonie Lesznowoli i Starej Iwicznej. Gmina Lesznowola posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla 98,5 % obszaru gminy. Do innych atutów gminy należy m.in. dobry stan infrastruktury technicznej - doskonały dostęp do sieci kanalizacji (87%) i wodociągów (pełne uzbrojenie na terenie gminy) oraz dobry stan dróg lokalnych. Gmina posiada znaczną ilość wolnych terenów inwestycyjnych, na co nakłada się dobry stan infrastruktury technicznej. Dobrze rozwinięty jest przemysł i sektor MSP, wynikiem czego jest niski poziom bezrobocia. Skutecznie działa samorząd terytorialny a sama gmina znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Mieszkańcy charakteryzują się wysokim potencjałem intelektualnym i wykazują wysoki poziom aktywności.


Interaktywne plany

1Plany zagospodarowania przestrzennego

2Studium Gminy Lesznowola

3Znajdź adres - numeracja adresowa

4Projekty wyłożone do publicznego wglądu