Najważniejsze informacje dotyczące sytemu i harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami - Uchwała NR 492_XXXIV_2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola. (Dz.Urz.Woj.Maz.2017_7384) Uchwała NR 471/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

 

 

 

Kontakt do Radnego Mariusza Socha

 

Komentarze