Na dzisiejszej sesji najwięcej zainteresowania budził punkt dotyczący zmiany nazwy ulicy Gminnej Rady Narodowej w myśl zapisów ustawy dekomunizacyjnej. Propozycji było wiele, między innymi polscy nobliści tacy jak Henryk Sienkiewicz i Maria Skłodowska – Curie jednak ostatecznie przyjęto propozycję większości mieszkańców tej ulicy i od dziś siedziba Gminy Lesznowola mieści się przy ulicy po prostu Gminnej.


Znowelizowana została także Wieloletnia Prognoza Finansowa i Budżet Gminy Lesznowola na rok 2017. Dla mieszkańców Nowej Iwicznej istotna jest nowelizacja dotycząca realizacji projektu budowy ul. Sadowej i połączenia jej z ul. Kielecką. Jest to fragment większej koncepcji połączenia komunikacyjnego z Mysiadła, aż do Starej Iwicznej równolegle do torów kolejowych.


Uchwalony został także gminny program wspierania rodzin na lata 2017 -2020. Bardzo ciekawa diagnoza społeczno-demograficzna naszej gminy i roztropne rozwiązania sprzyjające polityce przyjaznej rodzinie. 

 

 

Kontakt do Radnego Mariusza Socha

 

Komentarze