16 listopada mija polowa kadencji, chciałbym na wstępie podkreślić, że jest to moja pierwsza kadencja i te dwa lata od dnia wyborów są dla mnie czasem, w którym zdobywam cenne doświadczenia w działalności samorządowej. Idea, która przyświecała mi od początku pracy radnego to być zawsze blisko mieszkańców, blisko ich codziennych spraw i problemów. Dlatego te dwa lata to przede wszystkim czas, w którym udało mi się załatwić mnóstwo z pozoru błahych spraw, ale dla pojedynczego mieszkańca w danej chwili najważniejszych na świecie. Kandydując na radnego myślałem o realizacji dużych inwestycji, ale dwa lata w samorządzie nauczyły mnie tego, że inwestycje owszem, ale codzienne życie to pomoc mieszkańcowi, któremu zapomniano wywieźć śmieci, albo odśnieżyć drogi, przy której mieszka, interwencja w sprawie zepsutej lampy ulicznej czy naprawa zepsutej przez roboty budowlane albo ulewę drogi. Wydaje się, że to sprawa urzędu, ale mieszkańcy zwracają się z tego typu problemami do mnie, jako radnego mając przekonanie, że moja interwencja będzie szybka i skuteczna. Traktuję to, jako dowód największego zaufania mieszkańców do mojej osoby, jako radnego, który stara się być zawsze blisko ich codziennych problemów i kłopotów. Oprócz bieżącej pomocy mieszkańcom udało mi się również podjąć cenne inicjatywy, których realizacje wcześniej zapisałem w swoim programie wyborczym a ich realizacja trwale podniesie komfort życia w naszej gminie.

Mój program wyborczy opierał się na pięciu filarach, są to Edukacja dzieci i młodzieży, komunikacja, infrastruktura podstawowa, rozwój a także komfort życia. Przystępując do realizacji przyjętych zobowiązań wobec wyborców zrozumiałem, jako nowy radny bardzo ważną sprawę. Nawet najbardziej szczytna inicjatywa nie ma szans na urzeczywistnienie, jeśli chce się ją realizować samemu, aby móc być skutecznym należy współpracować z innymi radnymi a także z Wójtem.

1

W sprawie edukacji najbardziej istotnym zadaniem w skali gminy czy też jej wschodniej części jest dokończenie budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Mamy na dzień dzisiejszy zakończony pierwszy etap, jest to już działająca placówka edukacyjna. Aktualnie trwa procedura pozyskania gruntów pod realizację kolejnych etapów. Edukacja w skali Nowej Iwicznej skąd jestem radnym to przede wszystkim konieczność rozbudowy szkoły przy ul. Krasickiego, ponieważ jest przepełniona do granic możliwości. Na ukończeniu jest już procedura pozyskania gruntów pod rozbudowę i trwa procedura zmiany planu zagospodarowania. Ostrożnie można mówić, że na koniec kadencji rozbudowa szkoły będzie już na finiszu. Rozwój tych szkół jest przedmiotem najwyższej troski każdego radnego z tej części gminy a także Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej Wąsik. Dlatego sukces na tym polu jest po części sukcesem każdego z radnych, którzy te projekty wspierali, ale nie byłby on możliwy bez zaangażowania Pani Wójt.

2

Kolejny element mojego programu wyborczego to komunikacja. Wschodnia część gminy Lesznowola (Nowa Iwiczna, Mysiadło, Stara Iwiczna, Nowa Wola) potrzebuje dobrej komunikacji z Warszawą. Jest to temat najbardziej trudny do realizacji, ponieważ zależy nie tylko od działań Gminy, ale przede wszystkim od innych organów. Kluczowe zadania w skali gminy to powstanie trasy S-7 od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola. W tym względzie nasza rola, jako radnych to przede wszystkim mówienie o konieczności powstania tej drogi i popieranie wszelkich inicjatyw przyspieszających jej budowę i to udaje się skutecznie robić. Kluczowym zadaniem w zakresie komunikacji w skali Nowej Iwicznej to usprawnienie wyjazdu z naszej miejscowości w kierunku Warszawy. Ja to usprawnienie widzę poprzez ułatwienie podróżowania pociągiem. W związku z tym podjąłem dwie bardzo ważne inicjatywy, jakimi są rozbudowa parkingu przy stacji PKP Nowa Iwiczna oraz rozszerzenie obowiązywania pierwszej strefy biletowej ZTM do naszego przystanku kolejowego. Z radością mogę napisać, że temat parkingu zmierza do szczęśliwego finału i po zakończeniu remontu stacji powstanie również parking z prawdziwego zdarzenia. Jeśli chodzi o obowiązywanie pierwszej strefy biletowej do przystanku Nowa Iwiczna to oczywiście sprawa rozbija się o koszty, ale staram się przekonywać do tego rozwiązania koleżanki i kolegów radnych z innych części gminy, aby poparli to rozwiązanie. Bardzo ważne jest też zwiększenie liczby pociągów zwłaszcza w godzinach porannego szczytu, dodatkowo niezwykle istotne jest to, aby były to pociągi, które zaczynają swój bieg w Nowej Iwicznej. W ten sposób unikamy problemu długich opóźnień i olbrzymiego tłoku, jeden taki pociąg już mamy i cieszy się on olbrzymią popularnością wśród mieszkańców Iwicznej dojeżdżających do Warszawy. Ułatwienie wyjazdu z Nowej Iwicznej to także kwestia wygodnego dostania się samochodem do ul. Puławskiej. Aktualnie ten wyjazd jest możliwy w Mysiadle, co wiąże się z faktem, że cały ruch w tym kierunku przetacza się wąskimi osiedlowymi uliczkami Nowej Iwicznej. Jest to sytuacja bardzo uciążliwa dla mieszkańców, dlatego podjąłem inicjatywę przywrócenia możliwości zawracania na ul. Puławskiej przy Szkole Policyjnej. Rozwiązanie to funkcjonowało kilka lat temu i było bardzo wygodne dla mieszkańców Nowej Iwicznej, jego przywrócenie poprawi bezpieczeństwo i odciąży wąskie osiedlowe uliczki z nadmiernego ruchu. Mam nadzieję, że w tej sprawie już wkrótce uda się osiągnąć postęp. Usprawnienie ruchu kołowego w Nowej Iwicznej wiąże się także z połączeniem ul. Torowej i Granicznej. Jest to inicjatywa, która mam nadzieje zostanie zrealizowana do końca kadencji.

3

Kolejny element mojego programu to infrastruktura podstawowa. W tym względzie Nowa Iwiczna jest w dobrej sytuacji, ponieważ większość ulic mamy z nawierzchnią twardą i oświetleniem. Kluczowa sprawa to kanalizacja deszczowa i powstanie zbiornika retencyjnego w Mysiadle. Większa cześć naszej miejscowości posiada już kanalizację deszczową, w pierwszej kolejności powstawała ona w miejscach najbardziej zagrożonych podtopieniami. Brakuje jednak takiej kanalizacji w ul. Krasickiego, gdyby na tym odcinku udało się ją zrealizować można będzie powiedzieć, że problem odwodnienia w Iwicznej jest załatwiony. Utrudnieniem w tym przypadku jest fakt, że Krasickiego jest drogą powiatową. Z tak dużej miejscowości jak Iwiczna odprowadzana jest również bardzo duża ilość wody opadowej, dlatego konieczna jest budowa zbiornika retencyjnego, którego budowa jest zaplanowana w Mysiadle i można mieć nadzieję, że do końca obecnej kadencji on powstanie. Mam również nadzieję, że w przyszłym roku uda się zrealizować dwie bardzo ważne inicjatywy z zakresu infrastruktury podstawowej a mianowicie wymianę starej ponad trzydziestoletniej sieci gazowej w ciągu ulicy Krasickiego a także uda się wymienić na tej ulicy stare oświetlenie na energooszczędne.

4,5

Ostatnie dwa filary mojego programu wyborczego to rozwój i komfort życia. Specyfika miejscowości we wschodniej części naszej gminy powoduje, że w znacznej mierze jesteśmy niestety sypialnią stolicy. W Warszawie pracujemy, ale niestety również tam szukamy wypoczynku i rekreacji. Konieczne jest, zatem powstanie obiektu, który będzie centrum wypoczynku i rekreacji, ale także będzie impulsem dla rozwoju gospodarczego naszej części gminy. Takim obiektem może stać się Aquapark z dodatkowymi funkcjami balneoterapeutycznymi. Nowa Iwiczna i Mysiadło znajdują się na obszarze występowania złóż wód termalnych, których ujęcie i eksploatacja może stanowić podstawę funkcjonowania Term Lesznowola. Przykłady krajowe funkcjonowania takich obiektów (Uniejów, Mszczonów) pokazały, że są to bardzo dochodowe inwestycje, tak może być również u nas, dlatego podjąłem inicjatywę, aby w oparciu o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał pierwszy odwiert w Mysiadle. Aktualnie gmina posiada ekspertyzę potwierdzającą występowanie tego typu wód na jej terenie, ja natomiast zabiegam o wykonanie projektu robót geologicznych. Mam wielką nadzieję, że do końca kadencji uda się wykonać taki odwiert potwierdzający występowanie wód termalnych w naszej części gminy.

Podsumowując chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nie da się osiągnąć niczego w samorządzie działając w pojedynkę, konieczna jest współpraca i porozumienie. W Lesznowoli tak właśnie działamy, wspólnie z Panią Wójt Marią Jolantą Batycką Wąsik zmieniamy Lesznowolę na lepsze, czego dowodem jest rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców chcących się w naszej gminie osiedlać.