W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Samorząd Gminy Lesznowola przygotował szereg ogólnodostępnych wydarzeń patriotycznych. Wydarzenia te objęte zostały Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do wspólnego świętowania tej wyjątkowej rocznicy!

OD 1 LIPCA 2018 ROKU OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA DOTYCZĄCE SPALANEGO PALIWA! Pod koniec 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. w domowych piecach nie można stosować następujących materiałów opałowych: muł węglowy, floty węglowe, miał węglowy i wilgotne drewno. 

Mieszkańców Gminy powyżej 60. roku życia zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Usługa jest realizowana w placówkach NZOZ Salus - w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie przy ul. Górskiego 4 oraz Ośrodku Zdrowia w Magdalence przy ul. Słonecznej 273.  

25 września o godzinie 18.30 w szkole w Nowej Iwicznej odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym zdecydujemy na co wydać fundusz sołecki przeznaczony dla Nowej Iwicznej w roku 2019

82,5 mln zł z UE zostanie przeznaczone na rozwój zaplecza badawczego Politechniki Warszawskiej i powstanie największego akcelatora rozwoju regionu mazowsze w formule LIVING LAB.Przedsięwzięcie integruje współpracę trzech kluczowych sektorów: naukowego, biznesowego i samorządowego.