Zawodowo pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym.  Moja codzienna praca to kierowanie zespołem ludzkim a także ocena analityczna i realizacja projektów z zakresu zagospodarowania wód leczniczych, termalnych i solanek.

Wykształcenie

Jestem absolwentem Wydziały Geologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie w 2008r. otrzymałem tytuł naukowy doktora w zakresie nauk o Ziemi, za pracę zatytułowaną “Geośrodowiskowe uwarunkowania wykorzystania energii wód termalnych paleogeńsko-mezozoicznego zbiornika podhalańskiego”.  Jestem autorem publikacji naukowych z zakresu zagospodarowania wód leczniczych, termalnych i solanek między innymi taki jak:

  • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie aglomeracji warszawskiej na tle analizy kosztów finansowych,
  • Charakterystyka występowania wód termalnych w rejonie aglomeracji warszawskiej oraz wstępna ocena możliwości ich zagospodarowania,
  • Ocena możliwości wykorzystania wód termalnych na obszarze gminy Lesznowola
  • Stan i perspektywy rozwoju geotermalnych ośrodków rekreacyjnych i balneoterapeutycznych na Niżu Polskim.

Prywatnie

Urodziłem się 18 czerwca 1977r w Warszawie, jednak od dziecka mieszkam w Nowej Iwicznej, tutaj mieszkają także moi rodzice i starszy brat. Będąc dzieckiem chodziłem do nieistniejącej już malutkiej trzyklasowej szkoły w Nowej Iwicznej a od czwartej klasy do gminnej szkoły podstawowej w Lesznowoli. Będąc nastolatkiem naukę kontynuowałem w Technikum Geologicznym w Warszawie. Mój czas dorastania związany był z Warszawą, to wtedy zrozumiałem, że Nowa Iwiczna potrzebuje dynamicznego rozwoju, aby mogła być atrakcyjnym miejscem do życia.

Studia

Po zdanej maturze zostałem studentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Lata studenckie oprócz zgłębiania tajników mojej ukochanej geologii upłynęły mi jak większości studentom w tamtych czasach na dorywczej pracy i kreśleniu ambitnych planów na przyszłość. Po skończonych studiach rozpoczął się w moim życiu dość burzliwy okres początków kariery zawodowej. To właśnie wtedy próbowałem swoich sił w firmach zajmujących się reklamą, logistyczną obsługą imprez wystawienniczych i targowych a także, jako pilot wycieczek turystycznych. Jednak pierwsza miłość do geologii zwyciężyła i zostałem nauczycielem akademickim na Wydziale Geologii, gdzie napisałem i obroniłem pracę doktorską.  Już jako doktor w zakresie nauk o Ziemi specjalizujący się w zagospodarowaniu wód termalnych zostałem pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego, realizując zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Geologicznej.

Samorząd

Moja przygoda z lesznowolskim samorządem zaczęła się w 2006r., kiedy to zostałem wybrany na funkcję sołtysa Nowej Iwicznej. Cztery lata pracy, jako sołtys pozwoliły mi poznać mechanizmy działające w samorządzie i lepiej zrozumieć problemy naszej miejscowości.  W 2014r. otrzymałem od Wójt Lesznowoli Pani Marii Jolanty Batyckiej Wąsik propozycję startu w wyborach do rady gminy Lesznowola.  W wyborach, które się wtedy odbywały mieszkańcy Nowej Iwicznej udzielili mi mandatu do reprezentowania ich w Radzie Gminy Lesznowola.  Mandat ten z pełnym zaangażowaniem realizuję do chwili obecnej.  Kończąca się już kadencja to był dla mnie czas pracy w Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Polityki Przestrzennej i Urbanistyki Rady Gminy Lesznowola. Udało się tam przeprowadzić szereg ważnych spraw dla Nowej Iwicznej, między innymi rozpoczynającą się już niebawem rozbudowę szkoły w Nowej Iwicznej.

Moja rodzina

Kawaler, ale szczęśliwie i ze wzajemnością zakochany

Hobby

Jestem zapalonym miłośnikiem podróży tych dalekich i całkiem bliskich. Jak tylko obowiązki mi pozwalają staram się też aktywnie spędzać czas na rowerze i biegając. A w zaciszu swojego domowego gabinetu z wielką przyjemnością zajmuje się tworzeniem stron internetowych