OD 1 LIPCA 2018 ROKU OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA DOTYCZĄCE SPALANEGO PALIWA! Pod koniec 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. w domowych piecach nie można stosować następujących materiałów opałowych: muł węglowy, floty węglowe, miał węglowy i wilgotne drewno. 

82,5 mln zł z UE zostanie przeznaczone na rozwój zaplecza badawczego Politechniki Warszawskiej i powstanie największego akcelatora rozwoju regionu mazowsze w formule LIVING LAB.Przedsięwzięcie integruje współpracę trzech kluczowych sektorów: naukowego, biznesowego i samorządowego.

25 września o godzinie 18.30 w szkole w Nowej Iwicznej odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym zdecydujemy na co wydać fundusz sołecki przeznaczony dla Nowej Iwicznej w roku 2019

Quisque Vestibulum

Od 27 sierpnia, dzięki wprowadzeniu Biletu Metropolitalnego – Lesznowolska Karta Mieszkańca, każda osoba zamieszkująca na terenie Gminy Lesznowola i odprowadzająca podatki na rzecz Gminy Lesznowola będzie mogła skorzystać z tańszych biletów komunikacyjnych.

Mieszkańców Gminy powyżej 60. roku życia zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Usługa jest realizowana w placówkach NZOZ Salus - w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie przy ul. Górskiego 4 oraz Ośrodku Zdrowia w Magdalence przy ul. Słonecznej 273.