22 sierpnia 2018 roku weszła w życie specustawa mieszkaniowa. Nowa ustawa bardzo szeroko otwiera bramy dla nowych inwestorów budowlanych. W praktyce oznacza to pominięcie w procesie inwestycyjnym zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla naszej gminy oznacza to, kolejne inwestycje budowlane, na które nie będziemy mieli kompletnie wpływu. Jako odpowiedzialny samorząd nie możemy się na to zgodzić.

Aby temu zapobiec została stworzona uchwała o lokalnych standardach urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych. Zostanie ona przyjęta na najbliższej sesji i dzięki restrykcyjnym zapisom na szczęście pozwoli ograniczyć niekontrolowane inwestycje budowlane.